HIperhidroza dlanova, stopala i pazuha

Hiperhidroza je lučenje znoja u količinama većim od potrebne da se organizam rashladi. Najčešće je prisutna na dlanovima, stopalima i ispod pazuha. Iako postoje velike varijacije u znojenju pojedinaca, većina ljudi se znoji prilikom fizičke aktivnosti, stresa, napetosti, boravka u pregrejanom prostoru. Pojačano znojenje u hiperhidrozi daleko prevazilazi prirodno znojenje.

Hiperhidroza

PODELA HIPERHIDROZE

Hiperhidroze se mogu podeliti na primarne i sekundarne. Primarna (esecijalna ili idiopatska) hiperhidroza je nepoznatog uzroka. Sekundarna hiperhidroza nastaje kao posledica nekih drugih poremećaja kao što su: endokrini poremećaji (hipertireoidizam), tumori nadbubrega (feohromocitom, karcinoid tumor), tumori hipofize, tuberkuloza, Diabetes mellitus, limfomi, upotreba nekih lekova. Samo se primarna hiperhidroza može tretirati btx-om.

SIMPTOMI HIPERHIDROZE

Simptomi hiperhidroze su često i primetno znojenje, koje probija preko garderobe, obilno i uznemiravajuće znojenje na stopalima, ispod pazuha, na glavi i licu kao i kapi znoja na šakama i stopalima. Visoki procenat ljudi ima hiperhidrozu, 3% opšte populacije. Javlja se već u detinjstvu ili pubertetu, manifestujući se gotovo svakodnevno. Kod muškaraca se češće javlja. Hiperhidroza je nasledna. Ukoliko je prisutna kod roditelja, rizik za dete je 25%. Predstavlja značajan kako psihološki (stid, napetost, gupitak samopouzdanja) tako i socijalni problem. Komplikacije nastale tokom pojačanog znojenja mogu biti u vidu gljivičnih ili bakterijskih infekcija kao i osipa.

TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI HIPERHIDROZE

  • Dijetetski režim
  • Antiperspiranti i dezodoransi
  • Lekovi
  • Jonoforeza
  • Btx
  • Torakoskopska simpatektomija – jedina terapijska procedura koja ima trajan efekat!!!
  • Terapija Nd Yag laserom (Laser Sweat Ablation)

TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI HIPERHIDROZE

Btx je mišićni relaksans koji se ubrizgava u mišiće ili duboko u kožu. U mišićima blokira prenos nervnih impulsa i onemogućava kontrakciju. U koži deluje na žlezde i smanjuje količinu proizvedenog znoja. Blokira oslobađanje acetilholina sa neuromišićne spojnice i na taj način privremeno isključuje inervaciju znojne žlezde. Izvodi se intradermalnim ubrizgavanjem u određene delove tela (dlanovi, pazušne jame). Intervencija se mora ponavljati u određenim vremenskim intervalima koje pacijent određuje subjektivno na osnovu intenziteta ponovnog znojenja.

Call Now Button