HIperhidroza dlanova, stopala i pazuha

Hiperhidroza je lučenje znoja u količinama većim od potrebne da se organizam rashladi. Najčešće je prisutna na dlanovima, stopalima i ispod pazuha. Iako postoje velike varijacije u znojenju pojedinaca, većina ljudi se znoji prilikom fizičke aktivnosti, stresa, napetosti, boravka u pregrejanom prostoru. Pojačano znojenje u hiperhidrozi daleko prevazilazi prirodno znojenje.

Hiperhidroza

PODELA HIPERHIDROZE

Hiperhidroze se mogu podeliti na primarne i sekundarne. Primarna (esecijalna ili idiopatska) hiperhidroza je nepoznatog uzroka. Sekundarna hiperhidroza nastaje kao posledica nekih drugih poremećaja kao što su: endokrini poremećaji (hipertireoidizam), tumori nadbubrega (feohromocitom, karcinoid tumor), tumori hipofize, tuberkuloza, Diabetes mellitus, limfomi, upotreba nekih lekova. Samo se primarna hiperhidroza može tretirati Botulinum toxinom.

SIMPTOMI HIPERHIDROZE

Simptomi hiperhidroze su često i primetno znojenje, koje probija preko garderobe, obilno i uznemiravajuće znojenje na stopalima, ispod pazuha, na glavi i licu kao i kapi znoja na šakama i stopalima. Visoki procenat ljudi ima hiperhidrozu, 3% opšte populacije. Javlja se već u detinjstvu ili pubertetu, manifestujući se gotovo svakodnevno. Kod muškaraca se češće javlja. Hiperhidroza je nasledna. Ukoliko je prisutna kod roditelja, rizik za dete je 25%. Predstavlja značajan kako psihološki (stid, napetost, gupitak samopouzdanja) tako i socijalni problem. Komplikacije nastale tokom pojačanog znojenja mogu biti u vidu gljivičnih ili bakterijskih infekcija kao i osipa.

TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI HIPERHIDROZE

  • Dijetetski režim
  • Antiperspiranti i dezodoransi
  • Lekovi
  • Jonoforeza
  • Botulinum toxin
  • Torakoskopska simpatektomija – jedina terapijska procedura koja ima trajan efekat!!!
  • Terapija Nd Yag laserom (Laser Sweat Ablation)

TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI HIPERHIDROZE

TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI HIPERHIDROZE Botulinum toxin je mišićni relaksans koji se ubrizgava u mišiće ili duboko u kožu. U mišićima blokira prenos nervnih impulsa i onemogućava kontrakciju. U koži deluje na žlezde i smanjuje količinu proizvedenog znoja. Blokira oslobađanje acetilholina sa neuromišićne spojnice i na taj način privremeno isključuje inervaciju znojne žlezde. Izvodi se intradermalnim ubrizgavanjem u određene delove tela (dlanovi, pazušne jame). Intervencija se mora ponavljati u određenim vremenskim intervalima koje pacijent određuje subjektivno na osnovu intenziteta ponovnog znojenja.