logo-vivacy
Antiaging akademija-min
logo-InnoAesthetics
logo-desirial
MELINE Logo

Medica Aesthetica je kompanija koja se bavi distribucijom medicinskih sredstava i opreme za oblast estetske medicine. Kompanija Medica Aesthetica, sa svojim timom lekara, koncipirala je svoj rad kako na interakciji i aktivnoj saradnji sa krajnjim korisnikom – pacijentom, tako i na saradnji sa svim lekarima iz oblasti usluga koje pruža.

Brendovi iz oblasti estetske hirurgije, stomatologije i dermatologije koje kompanija zastupa, redovno se promovišu stručnoj javnosti u stručnim časopisima. Osim tog načina njihovog prezentovanja i predstavljanja, kompanija Medica Aesthetica aktivno učestvuje na svim kongresima dermatologa, estetskih hirurga, stomatologa i kozmetičara gde svojim znanjem, iskustvom i stručnošću doprinosi popularizaciji tih brendova i napretku u tendencijama tih grana medicine uopšte.

Kompanija je svesna odgovornosti prema brendovima koje zastupa i trudi se da oni budu adekvatno pozicionirani na tržištu i to preko svih mas medija (pisani, elektronski, televizija i radio i ostale štampane forme), što ima za cilj ima njihovo približavanje krajnjem korisniku.

Medica Aesthetica je u svim zemljama u regionu razvila mrežu za predstavljanje i prodaju proizvoda u okviru brendova koje zastupa. Podrška i odnos prema brendovima je na visokom profesionalnom nivou te nekoliko puta godišnje organizujemo grupne edukacije na kojima predavanja iz oblasti estetske hirurgije, stomatologije i dermatologije drže eminentni strani doktori i predavači kojima prisustvuje veliki broj doktora iz celog regiona.

Kompanija uspešno deluje na tržištu na kojem su pre svega ciljna grupa doktori iz ove oblasti medicine, oni koji u svom radu primenjuju hijaluronske filere, hemijske pilinge, tretman botulinum toxinom i drugo, a to su dermatolozi, estetski hirurzi, stomatolozi, tj. svi sa zvanjem “aesthetic practitioner”.

Takođe, kompanija redovno održava kontakt sa lekarima iz lekarske komore Srbije od kojih se prima velika podrška i pomoć.