EDUKACIJE ZA DOKTORE MEDICINE
I STOMATOLOGIJE

Medica Aesthetica je edukativni centar koji radi u saradnji sa Anti-Ageing Akademijom Srbije i drugim prestižnim edukativnim centrima širom sveta. Specifičnost edukacije je činjenica da lekari na kursevima intenzivno i samostalno rade na pacijentima koje obezbeđuje edukativni centar. Doktori medicine i stomatologije rade u izuzetnim uslovima. Edukacije se odvijaju po sistemu hands on; expert to expert. Maksimalni broj polaznika je 5, čime se postiže potpuna posvećenost polazniku.

POLAZNICI MOGU POHAĐATI EDUKACIJU ZA PRIMENU:

  • MEZOTERAPIJE
  • HIJALURONSKIH FILERA
  • BOTULINUM TOKSINA
  • HEMIJSKOG PILINGA
  • PRP
  • MEZONITI

Nakon svake edukacije polaznici dobijaju internacionalno priznat sertifikat i stiču pravo na samostalan rad. Svaka edukacija pruža teoretski i praktični deo u skladu sa najvišim standardima struke.

Teoretski deo: Polaznici se upoznaju sa savremenim konceptom teorijskih saznanja i tehnikama rada iz željene oblasti, apsolutnim i relativnim indikacijama, kontraindikacijama za primenu, neželjenim efektima i njihovoj sanaciji.

Praktični deo: U okviru praktičnog dela lekari na pacijentima rade samostalno, odnosno nisu samo pasivni posmatrači nego svoje znanje stiču u interaktivnom odnosu. Pre samog kontakta sa pacijentom, polaznici edukacije imaju mogućnost da vežbaju na lutkama i veštačkoj koži.

Doktori polaznici dobijaju edukativni materijal mejlom.

Po završetku edukacija polaznici su spremni za samostalni rad, ali ostaju u kontaktu sa svojim mentorom, kao podrška za rešavanje svih nedoumica i dilema. Edukativni centar karakteriše timski nastavak rada sa kolegama koji završe edukacije. Medica Aesthetica ide u korak sa svim najsavremenijim dostignućima iz oblasti estetske medicine i stomatologije, sve ono najbolje iz sveta donosi u Beograd i to prenosi svojim kolegama koji su završili kurs.

EDUKACIJA ZA PRIMENU HIJALURONSKIH FILERA
EDUKACIJA ZA PRIMENU MEZOTERAPIJE I LIPOLIZE U OBLASTI ESTETSKE MEDICINE