MEDICA AESTHETICA JE ESTETSKI,
EDUKATIVNI I DISTRIBUTIVNI CENTAR.

Sa svojim timom lekara koncipirala je svoj rad kako na interakciji i aktivnoj saradnji sa krajnjim korisnikom – pacijentom, tako i na saradnji sa svim lekarima iz oblasti usluga koje pruža.

Edukativni centar karakteriše timski nastavak rada sa kolegama koji završe edukacije. Medica Aesthetica ide u korak sa svim najsavremenijim dostignućima iz oblasti estetske medicine i stomatologije, sve ono najbolje iz sveta donosi u Beograd i to prenosi svojim kolegama koji su završili kurs.

Sertifikat koji dobijate znači da pripadate međunarodnoj klasi edukovanih kadrova.

logo-vivacy
Antiaging akademija-min
logo-InnoAesthetics
logo-desirial
MELINE Logo