BROJ 1 AKREDITOVANI EDUKATIVNI CENTAR
U JUGO-ISTOČNOJ EVROPI

  • Opsežno, višedecenijsko iskustvo međunarodno priznatih eksperata i edukatora pretočeno u kompletne edukacije
  • Preko hiljadu edukovanih doktora koji su uspešno obogatili i usmerili svoje profesionalne karijere
  • Permanentna i živa saradnja sa najrelevantijim svetskim centrima estetske medicine
  • Hiljade zadovoljnih pacijenata širom Jugo-Istočne Evrope
Call Now Button