Medica Aesthetica je osnivač “Antiageing Akademije Srbije“. Aktivno učestvovanje kompanije u radu akademije se osim redovne i konstantne saradnje u cilju njenog profesionalnog funkcionisanja, ogleda i u organizaciji kontinuirane medicinske edukacije i logističkoj podršci. Na akademiji postoje tri nivoa edukacije – basic (osnovni), advanced (napredni) i professional (profesionalni). Posle završenih edukacija, pohađaoci kurseva ostaju u stalnom kontaktu sa kompanijom i stručnim timom na njenom čelu i to preko “e-learning” edukacionog sistema.

Ovaj način omogućava svim edukovanim doktorima da se i dalje edukuju, usavršavaju i napreduju u svom radu. Takođe, omogućeno im je da i dalje učestvuju u razvoju i da aktivno prate nove svetske tendencije iz oblasti estetske hirurgije, stomatologije i dermatologije. Tu je i razvijena mreža komercijalista koji obilaze estetske centre i ordinacije i aktivno učestvuju u njihovom usavršavanju kroz prezentaciju, upoznavanje sa novim brendovima i proizvodima i upućivanjem na njih.

Antiageing Akademija takođe organizuje i individualne kurseve na kojima se stiče usavršavanje i neophodan nivo ekspertize, između ostalog, i za primenu filera, terapiju mezoterapijskim koktelima, terapiju botoxom i hemijskim pilingom.

Do sada se na Antiageing Akademiji edukovalo preko tri stotine doktora i to iz svih zemalja u okruženju, iz Bosne, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Slovenije.